สมาชิก

Key(คีย์) FiveM 64 - 1025 slot

  • Key(คีย์) FiveM 64 - 1025 slot
  • ราคา 250พ้อยท์

KEY FiveM Element Club Platinum

 คีย์จะหมดอายุทุก วันแรกของเดือนนั้นๆ!

  • เซิร์ฟเวอร์รองรับผู้เล่นได้ถึง 1025 คน
  • สามารถใช้ ^1-^9 ในชื่อเซิร์ฟเวอร์ได้
  • แสดงพื้นหลังสีแดงสุดเท่! ในรายชื่อเซิร์ฟเวอร์
  • แสดงเซิร์ฟเวอร์ของคุณ! ในรายชื่อเซิร์ฟเวอร์ให้นานขึ้น


✍️ วิธีการทำชื่อเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นสีต่างๆ
ตัวอย่างวิธีการใส่ "^1Ragnakung ^5Shop"

^0 ➡️ White (#F0F0F0)
^1 ➡️ Red (#F44336)
^2 ➡️ Green (#4CAF50)
^3 ➡️ Yellow (#FFEB3B)
^4 ➡️ Blue (#42A5F5)
^5 ➡️ Light Blue (#03A9F4)
^6 ➡️ Purple (#9C27B0)
^7 ➡️ White (#F0F0F0)
^8 ➡️ Orange (#FF5722)
^9 ➡️ Grey (#9E9E9E)

ให้ใส่ set onesync_enabled 1 ใน server.cfg ด้วย เพื่อเปิดใช้งาน